Rūjienas estrādes rekonstrukcijaRūjienas estrādes rekonstrukcijaRūjienas estrādes rekonstrukcijaRūjienas estrādes rekonstrukcija

Pilsētas nozīmes parks, kur galvenais ārtelpas elements – parka estrāde. Kā plānošanas kompozīcijas motīvs izmantots estrādes vēsturiskais novietojums un esošais zemes uzbērums, kurš tika saglabāts, novirzot jaunās estrādes centrālo asi pagriezienā pret Rūjas upi. Galvenais vienojošais elements – visā garumā publiski pieejamās pastaigu takas, kas caurvij visu parka teritoriju. Ņemot vērā to, ka estrāde atrodas applūstošā teritorijā, tika veikta pamatu betonēšana gan skatuves, gan skatītāju daļā, lai nodrošinātu konstrukciju drošību un ilgmūžību. Izbūvēti apgaismes un mazās formas elementi.

 

Kopējais apbūves laukums 445 m2, skatuve 100 m2, laukumi un ceļi 1500 m2 platībā.

 

Projekta realizācija veikta no 2017. gada jūnija līdz 2018. gada maijam.

Upes iela 9, Rūjiena

Ģenerālbūvniecība

Inženiertīkli

Teritorijas labiekārtošana