Koģenerācijas elektrostacijas ēkas un šķeldas noliktavaKoģenerācijas elektrostacijas ēkas un šķeldas noliktava

Kokskaidu koģenerācijas stacija ir aprīkota ar 18 MWt HoSt Bio-Energy iekārtu, augstspiediena ūdens cauruļu tvaika katlu un 3,98 MWt tvaika turbīnu. Stacija ražo elektroenerģiju un nodrošina siltumu Rīgas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Uzbūvēta koģenerācijas elektrostacijas katlu māja - 995 m2 platībā, šķeldas noliktavas - 330 m2, sūkņu stacija ar ūdens rezervuāru - 135 m2 platībā.

 

Projekta realizācija veikta no 2016. gada novembra līdz 2017. gada augustam.

“Strengu skujas”, Salaspils pagasts, Salaspils novads

Ģenerālbūvniecība

Inženiertīkli

Teritorijas labiekārtošana