Koģenerācijas elektrostacijas ēkas un šķeldas noliktava

Pasūtītājs: SIA "Rēzeknes speciālās ekonomikas zonas SIA Atmosclear CHP"

Projektētājs: SIA "Rēzeknes būvprojekts"

Koģenerācijas elektrostacijas ēkas un šķeldas noliktava

Uzbūvēta Latgalē lielākā biomasas koģenerācijas stacija, kuras elektriskā jauda 3,1 MWt un siltuma jauda 10,7 MWt.

Elektriskā un siltuma enerģija koģenerācijas stacijā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos vietējos resursus un biomasu (šķeldu, skaidas un koksnes mizu). Siltumenerģija, ko saražo koģenerācijas stacija, tiek novirzīta uz “NewFuels” RSEZ SIA lentveida žāvētavu, bet elektroenerģija – uz kopējo valsts elektrības tīklu.

Uzbūvēta koģenerācijas elektrostacijas katlu māja - 640 m2 platībā, kurināmā krātuve - 150 m2, šķeldas žāvētava - 880 m2 platībā.

 

Sadarbības ietvaros paplašināta arī granulas rūpnīca.

 

Projekta realizācija veikta no 2014. gada augusta līdz 2015. gada augustam.

 

*izmantoti uzņēmuma publicitātes foto.

Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne

Ģenerālbūvniecība

Inženiertīkli

Teritorijas labiekārtošana