Jaunās krātuves platība aizņem vairāk nekā 4 ha. Krātuve paredzēta 445 000 m3 atkritumu. Pie atkritumu krātuves izbūvēts infiltrāta baseins ar tilpumu 4500 m3 un ugunsdzēsības baseins ar tilpumu 950 m3, kā arī veikti piebraucamo ceļu būvdarbi. Projekta kopējais apbūves laukums 6,5 ha.

 

Projekta realizācija veikta no 2022. gada augusta līdz 2023. gada oktobrim.

 

 

*Izmantots SIA "ZAAO" publicitātes foto.

CSA poligons “Daibe”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Ģenerālbūvniecība

Inženiertīkli

Teritorijas labiekārtošana